Maak van bewegen een prioriteit!

Waarom deelnemen?

In België leven er 200.000 mensen met hartfalen en dagelijks komen er 40 nieuwe patiënten bij. Daarnaast zien we dat personen met een hoge bloeddruk, obesitas of diabetes een hoog risico hebben op het ontwikkelen van hartfalen. Hart- en vaat aandoeningen blijven dan ook de belangrijkste doodsoorzaak met meer dan 3,9 miljoen sterftegevallen of 45% van alle sterftegevallen per jaar in Europa. 

Hartfalen is een chronische aandoening waarvoor preventie de beste behandeling is. Hierbij heeft onderzoek reeds aangetoond dat beweegtherapie de meest efficiënte interventie is om de fitheid, levenskwaliteit en gezondheidsuitkomst van patiënten met een vroegtijdig stadium van hartfalen te verbeteren! 

Echter, vandaag bereikt slechts één derde van de patiënten de aanbevolen dosis fysieke activiteit. Met de PRIORITY studie willen we de klinische basis verschaffen voor een hybride beweeginterventie. Hierbij worden trainingen onder leiding van een coach gecombineerd met een beweegprogramma die thuis wordt gevolgd. Deze vorm van hybride training kan gezien worden als een toegankelijke, klinische en kosteneffectieve manier om de schadelijke effecten van inactiviteit op het hart te voorkomen.

Studie verloop

 • Start deelname

Bij de start van je deelname aan de PRIORITY studie wordt je gezondheid grondig in kaart gebracht. Tijdens het eerste baseline meetmoment worden cardiovasculaire risicofactoren (lichaamsgewicht, lichaamssamenstelling, bloeddrukmeting en vragenlijsten) vastgesteld.

We gaan ook je cardiovasculaire gezondheid na (vaatstijfheid) en doen een bloedname (cholesterol en glucoselevel) als laatste stellen we je huidige fysieke fitheid vast (via krachtmetingen en een inspanningstest).

   Het tweede baseline meetmoment bestaat uit een echografie van het hart tijdens inspanning. Een cardioloog bekijkt je hart tijdens inspanning.

   • Twee groepen

   Na de baseline metingen worden deelnemers onderverdeeld in twee groepen, de controle of interventiegroep. Deze randomizatie gebeurt geblindeerd, dit wil zeggen dat deelnemers willekeurig aan een groep worden toegewezen.

   De controlegroep krijgt de standaard zorg met daarbovenop een gepersonaliseerd trainingsvoorschrift. De interventiegroep volgt een beweegprogramma bestaande uit 18 trainingen onder leiding van een sportcoach, naast het beweegprogramma dat thuis voltooid wordt, dit gedurende 1 jaar.

   • Opvolging tijdens de studie - 4 meetmomenten

   Elke deelnemer, ongeacht de groep, wordt tijdens het verloop van de studie opgevolgd. Tijdens vier meetmomenten volgen we de fysieke activiteit en de cardiovasculaire gezondheid op. Deze meetmomenten vinden plaats bij de start van de studie (zoals hierboven beschreven), op 4 maanden, na 1 jaar en na 2 jaar.

   Deze studie wordt gesteund door een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-TBM T004420N).