DE PRIORITY STUDIE

Drie werkpakketen
1. Onderzoeken van de klinische effectiviteit van een gepersonaliseerd beweegprogramma op de fysieke fitheid en cardiovasculaire gezondheid
2. Onderzoeken van de kosteneffectiviteit van een gepersonaliseerd beweegprogramma in de preventie van hartlijden
3. Identificeren van voorspellers van fysieke fitheid en gezondheidsresultaten

Twee groepen
Deelnemers worden at random verdeeld over twee groepen nl. de controlegroep of de interventiegroep. De controlegroep krijgt de standaard zorg met daarbovenop een gepersonaliseerd trainingsvoorschrift, de interventiegroep volgt een beweegprogramma bestaande uit 18 gesuperviseerde sessies samen met een op afstand begeleid persoonlijk beweegprogramma gedurende 1 jaar.

Vier meetmomenten 
Bij de start van de studie, na 4 maanden, na 1 jaar en na 2 jaar worden er bij elke deelnemer verschillende testen afgenomen. 
1. Cardiovasculaire risicofactoren: bloeddrukmeting, bepaling van lichaamsgewicht, lichaamssamenstelling en vragenlijsten 
2. Bloedafname: bepaling van cholesterol en glucoselevels
3. Cardiovasculaire gezondheid: echo van hart en bloedvaten en bepaling van de vaatstijfheid
4. Fysieke fitheid: krachtmeting en inspanningstest